Enneagram / Socionika

Publikoval admin v

Tento školní rok jsem měl možnost zúčastnit se seminářů dvou různých metodik zabývající se typem člověka a práce s ním.

Socionika

Začátkem školního roku a 2022/2023 jsme dostali nabídku od školy, do které chodí naše děti, abychom se zúčastnili semináře Socionika. Vzhledem k výhodnější ceně a delší pauze, kdy jsem na žádném školení nebyl jsem se rád přidal.

Seminář uspořádala https://www.socionika.cz/ a konkrétněji Martin Masílko a Michaela Klusáková. Výborný nápad školení ve dvou, kde každý posluchač najde svoji spřízněnou duši a tím je celé školení poutavější a zajímavější.

Základem socioniky jsou práce C. G. Junga, který před 100 lety svým brilantním přístupem dokázal v lidské psychice objevit její základní mechanismy a popsal čtyř základní protikladů v lidské psychice:

logika … etika
senzorika intuice
racionálnost iracionálnost
extroverze introverze

Socionika objevuje u člověka jeho silné stránky, ve kterých vyniká, a zároveň ho upozorní, kterým oblastem by se měl vyhnout a delegovat je.

Semináře od scioniky jsou poměrně podrobné a důkladné. Nesnaží se dělat předčasné závěry a dávat předčasná doporučení. Důležité je, aby se člověk seznámil se všemi 16-ti osobností, které socionika rozlišuje a jak i stejný typ člověka může být různý. Zároveň nikdo netvrdí, že každý jedinec je jeden konkrétní typ, ale máme vlastnosti i od jiných. Jeden typ ale vždycky převládá a jako takový vystupujeme po většinu času. V různých situacích se můžeme chovat jako někdo jiný, ale to nám obvykle dlouho nevydrží. Není to pro nás dlouhodobě příjemné a někdy to ani není věrohodné pro okolí, takže se pak zpátky vracíme do své dominantní polohy, kde je nám nejlépe.

Je zajímavé, jak socionika vysvětluje naše silné a slabé stránky, ale nejenom v té pozitivní podobě, ale i v té negativní, kdy např. přílišná komunikativnost a přátelství může uškodit nám i ostatním. Stejně tak jsem se pozastavil nad tím, že jsou určité stránky, které obdivujeme, rádi bychom je dělali, ale vlastně nám nikdy nepůjdou. Vzhledem že máme děti ještě na ZŠ, ocenil jsem i informace, kdy se jednotlivé oblasti vyvíjí a jak to ovlivňuje výběr školy i zaměstnání a jak později mnoho lidí pracuje v jiném než vystudovaném oboru.

Absolvovali jsme celkem 2 semináře a mezitím jsme si na individuální konzultaci nechali určit náš socionický typ.

Celý souhrn všech znalostí mi umožnil pochopit sebe, některé mé rozhodnutí a situace v minulosti, ale i ostatní lidi a jejich rozdílný smysl chápání světa a způsob přijímání a předávání informací. Nicméně je to jenom první krok ke určitému vývoji v pochopení a zlepšení sebe a komunikaci s ostatními.

Enneagram

Letos (duben 2023) jsem dostal nabídku zúčastnit se firemního školení Enneagram od společnosti Shine Leadership. Seminář vedl Emanuel Byrtus, který nás provedl systémem a paradigmaty.

Asi právě proto, že školení byli zajištěno právě pro manažery bylo také zaměřeno na vedení lidí. Lidí jako jsme my. Tedy především na vedení nás samotných, protože dokud neumíme nasměrovat sami sebe, těžko můžeme v tomto ohledu efektivně pomáhat ostatním.

Vzhledem k tomu, že tento seminář byl jenom dvoudenní, byl intenzivnější a byla nám dána okamžitá zpětná vazba na naše prezentace. A vzhledem k nervozitě některých zúčastněných nám byla představena jedna myšlenka.

Vědomá pozornost – tady a teď.

Dá se toho dosáhnout např. tím, že se 3-4 krát hluboce nadechnu a věnuji pozornost právě tomu dýchání a ničemu jinému. Není to nic nového a při meditaci se to používá běžně, ale občas není špatné to některým z nás připomenout 🙂 Když nevěnuji přímou pozornosti současnosti tady a teď, tak dělám podvědomě své návyky, nad kterými nepřemýšlím.

Ještě než jsme se začali zabývat samotnými typy Ennagramu, mluvili jsme o emoční inteligenci, která je znázorněná pyramidou.

___ Spolčenská obratnost ___
_______________ Empatie _______________
_________________ Sebemotivace _________________
_____________________ Sebeovládání _____________________
___________________________ Sebeuvědomění ___________________________

Základem je uvědomění si toho, co se mi podařilo a jak by se něco dalo udělat lépe. Všechno musí být konkrétní, abychom si to dokázali živě představit.

Co se mi podařilo?
Jak některé věci udělat lépe?

Pokud si uvědomuji, co dělám, můžu se začít ovládat a změnit návyky, které dělám automaticky – podvědomě. Např. určitě chování ve stejné situaci. V okamžiku uvědomění to můžu začít měnit.

K tomu, abych ale chtěl dlouhodobě měnit své své návyky musím být motivován a to především vnitřně, abych nebyl na nikom závislý a měl svůj vlastní motor, který mě popohání kupředu.

  1. Uvědom si staré špatné návyky.
  2. Představ si konkrétně nový návyk.
  3. Zamysli se nad smyslem / přínosem / důvodem, proč chceš nový návyk dělat.
  4. DDDD – Dělej Důsledně Denně (alespoň měsíc, aby se z toho stal nový návyk)
  5. Dobrý pocit / emoce z nového návyku (Co se podařilo? Jak věci zlepšit?)

Dále jsme se bavili o tom, jak díky špatným návykům děláme chyby, které se při opakování stávají problémy a vyústí v krizi. Proto si musíme uvědomit, co děláme a najít motivaci k tomu to změnit.

Lidé si vzpomenou více na emoce než na obsah.

K tomu, abychom se dokázali poznat a zlepšit ve svém chování nám podle Enneagramu pomáhá 9 typů z nichž všechny do určité míry používají tři centra inteligence:

  • Tělo – intuitivní/instinktivní rozhodování
  • Srdce – emoce
  • Hlava – racionální myšlení

Stejně jako jako v Socionice i mezi Enneagramovými typy existují určité podobnosti, které mohou způsobit nesprávné určení typu a stejně tak lidé ve stresu nebo naopak v při dosažení rovnováhy, přepnou své chování do jiného typu.

Enneagram nemluví pozitivních a negativních vlastnostech, ale o zralosti určitého typu. Nezralý typ využíváním svých dominantních vlastností pak škodí sobě i okolí. Zralý typ je naopak dokáže použít ve vhodný okamžik a správně.

Jak to na mě působilo

Oba semináře byly zajímavé, na obou byli účastníci různých typů a bylo zajímavé sledovat rozdíly mezi námi. Dozvěděl jsem se jak všichni v určitých situacích vystupujeme v roli jiného typu a vysvětlení z pozice svého dominantního typu. Nic není černé a bílé a tak ani žádná teorie nebo model není dokonalý a nelze ho 100% napasovat na svět kolem nás, ale určitě nám tyto modely mohou poskytnout jednodušší cestu při řešení mezilidských vztahů.

Kategorie: Poznámky